Lovne dobe

Lovne dobe

 

Divjad je dovoljeno loviti v naslednjih lovnih dobah:

srna
– srnjak, lanščak od 1. maja do 31. oktobra
– srna, mladiči obeh spolov od 1. septembra do 31. decembra
– mladica od 1. maja do 31. decembra
navadni jelen
– jelen od 16. avgusta do 31. decembra
– košuta od 1. septembra do 31. decembra
– teleta obeh spolov od 1. septembra do 31. januarja
– junica, lanščak od 1. julija do 31. januarja
damjak
– jelen od 16. avgusta do 31. decembra
– košuta od 1. septembra do 31. decembra
– teleta obeh spolov od 1. septembra do 31. januarja
– junica, lanščak od 1. julija do 31. januarja
muflon
– oven, lanščaki obeh spolov in jagnjeta obeh spolov od 1. avgusta do 28. februarja
– ovca od 1. avgusta do 31. decembra
gams
– kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolov od 1. avgusta do 31. decembra
kozorog
– kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolov od 1. avgusta do 31. decembra
divji prašič
– merjasec od 1. januarja do 31. decembra
– svinja od 1. julija do 31. januarja
– ozimci in lanščaki obeh spolov od 1. januarja do 31. decembra
poljski zajec od 1. oktobra do 15. decembra
kuna belica, kuna zlatica od 1. novembra do 28. februarja
jazbec od 1. avgusta do 31. decembra
lisica od 1. julija do 15. marca
rakunasti pes od 1. avgusta do 31. marca
šakal od 1. julija do 15. marca
navadni polh od 1. oktobra do 30. novembra
alpski svizec od 1. septembra do 30. oktobra
pižmovka od 1. januarja do 31. decembra
nutrija od 1. januarja do 31. decembra
fazan od 1. septembra do 28. februarja
poljska jerebica (gojena) od 1. septembra do 15. novembra
raca mlakarica od 1. septembra do 15. januarja
šoja od 1. avgusta do 28. februarja
sraka od 1. avgusta do 28. februarja
siva vrana od 1. avgusta do 28. februarja