Dobrodošli na spletni strani Lovske družine  Jezersko!

 

Škode po divjadi

Spoštovani, obveščamo vas, da se za prijavo morebitne škode po divjadi lahko v roku treh dni po opaženi škodi obrnete na Lovsko družino Jezersko, katera vam bo posredovala kontakt referenta za škode.

 

OBVESTILO o afriški prašičji kugi – APK:

Po Evropi se še vedno vztrajno širi afriška prašičja kuga (APK), za katero so dovzetni domači in divji prašiči. V letu 2020 se je bolezen pri divjih prašičih na novo pojavila v dveh evropskih državah – v Nemčiji in v Srbiji. Skupno je bilo v lanskem letu prijavljenih še enkrat več primerov kot v letu 2019.

Poleg tega se je na Madžarskem bolezen razširila proti zahodu na eno novo regijo. Število primerov pri divjih prašičih se je v lanskem letu na Madžarskem potrojilo glede na leto 2019. V lanskem letu se je bolezen pri domačih prašičih na novo pojavila v Moldaviji in na Slovaškem, kjer se je močno razširila tudi pri divjih prašičih.

Afriška prašičja kuga (APK) je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi.
Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje iz vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev v Sloveniji. 

Za izvajanje nujnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK pri divjih prašičih, za zmanjševanje tveganja za vnos in širjenje APK v Sloveniji, ter izvajanje nujnih ukrepov za obvladovanje in izkoreninjenje APK pri divjih prašičih v Sloveniji je bil lani sprejet ZAKON O NUJNIH UKREPIH ZARADI AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE PRI DIVJIH PRAŠIČIH (ZNUAPK) se nahaja na tem linku: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8055

V 15. členu tega zakona so napisana navodila za prijavo vsakega najdenega poginulega divjega prašiča.

Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20; v nadaljevanju: ZNUAPK) je LD Jezersko sprejela načrt ravnanja upravljavca lovišča, ki ga najdete na spodnji povezavi:

Načrt ravnanja APK – LD Jezersko

 

Lovska družina Jezersko upravlja nekaj čez 4000ha površine. Meji na Avstrijo in na LPN Kozorog.