Dobrodošli na spletni strani Lovske družine  Jezersko!

 

22.12.2021

 

Škode po divjadi

Spoštovani, obveščamo vas, da se za prijavo morebitne škode po divjadi lahko v roku treh dni po opaženi škodi obrnete na Lovsko družino Jezersko, katera vam bo posredovala kontakt referenta za škode.

Nujno obvestilo – zadrževanje medveda na območju Jezerskega

1.6.2021

V zadnjih letih so se v pozni zimi in zgodnji pomladi pojavljali občasni prehodi posameznega osebka rjavega medveda. V letošnjem letu se je medved kar nekaj dni zadrževal na območju Jezerskega pretežno ob vznožju okrog V. Grintovca, potem izginil najverjetneje v Avstrijo in se spet pojavil.

Glede na opažanja, sledi in domneve se na območju Jezerskega očitno že dlje časa stalno zadržujeta dva osebka medveda, en mlajši že odrasli medved ter en starejši medved. To zadrževanje medvedov je nenavadno in kaže na to, da je medvedov v Sloveniji res veliko in si posamezni osebki iščejo svoj novi življenjski prostor in obstaja velika verjetnost, da jim ta habitat vsaj v toplejšem obdobju leta zelo ustreza.

Kot upravljavci lovišča se v izogib morebitnim srečanjem z medvedom čutimo dolžni o tem obvestiti javnost in upamo, da pri tem očitno neizogibnem sobivanju s to vrsto zveri ne bo prihajalo do konfliktov. Predvidevamo in upamo, da se bosta medveda ločeno gibala po manj obljudenih območjih in se tam tudi zadrževala ter ne bosta povzročala škode in sčasoma za svoje stalno bivanje izbrala drug življenjski prostor.

LD Jezersko

 

OBVESTILO o afriški prašičji kugi – APK:

Po Evropi se še vedno vztrajno širi afriška prašičja kuga (APK), za katero so dovzetni domači in divji prašiči. V letu 2020 se je bolezen pri divjih prašičih na novo pojavila v dveh evropskih državah – v Nemčiji in v Srbiji. Skupno je bilo v lanskem letu prijavljenih še enkrat več primerov kot v letu 2019.

Poleg tega se je na Madžarskem bolezen razširila proti zahodu na eno novo regijo. Število primerov pri divjih prašičih se je v lanskem letu na Madžarskem potrojilo glede na leto 2019. V lanskem letu se je bolezen pri domačih prašičih na novo pojavila v Moldaviji in na Slovaškem, kjer se je močno razširila tudi pri divjih prašičih.

Afriška prašičja kuga (APK) je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi.
Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje iz vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev v Sloveniji. 

Za izvajanje nujnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK pri divjih prašičih, za zmanjševanje tveganja za vnos in širjenje APK v Sloveniji, ter izvajanje nujnih ukrepov za obvladovanje in izkoreninjenje APK pri divjih prašičih v Sloveniji je bil lani sprejet ZAKON O NUJNIH UKREPIH ZARADI AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE PRI DIVJIH PRAŠIČIH (ZNUAPK) se nahaja na tem linku: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8055

V 15. členu tega zakona so napisana navodila za prijavo vsakega najdenega poginulega divjega prašiča.

Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20; v nadaljevanju: ZNUAPK) je LD Jezersko sprejela načrt ravnanja upravljavca lovišča, ki ga najdete na spodnji povezavi:

Načrt ravnanja APK – LD Jezersko

 

Lovska družina Jezersko upravlja nekaj čez 4000ha površine. Meji na Avstrijo in na LPN Kozorog.